top of page

Träffpunkten 

År 2010 bestämde sig en grupp likasinnade individer att upprätta Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f.

Vår förening strävar efter det bästa för alla genom att förmedlar omtanke, respekt och information till vänstugans deltagare. 

Föreningens syfte är att

Att sprida information och upplysning 

Att bedriva förebyggande arbete så som projekt, upplysningsverksamhet, öppet hus tillfällen och arbete i rehabiliterande syfte riktat till personer som på grund av olika omständigheter befinner sig i psykosocial riskzon 

Att ordna informationstillfällen och bildning

Att samla människor till gemensamma möten för utbyte av erfarenheter med varandra och en möjlighet till social gemenskap 

Att stödja och lyssna på den enskilda individen så den kan utvecklas som person och medmänniska

Träffpunkten erbjuder

Avslappning, motion, näringslära, stöd till sund sömn och vila

Trygg plats där alla är välkomna

Kreativt tänkande och fantasi

Möjlighet att uttrycka sina känslor

Social samvaro, delaktighet

Kamratstöd, dela sina erfarenheter och ta emot stöd

Lunch till självkostnadspris

Föreningens närmaste upptagningsområde är Malax kommun med omnejd.

 

Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f. är medlemsförening i Psykosociala förbundet

psykosocialafb_logo_BRA_frilagd (002)_edited.jpg
bottom of page