top of page

Träffpunkten i byji - Hantverket

Förverkligas med leaderstöd av Aktion Österbotten & Svenska kulturfonden

Utvecklingsprojekt Träffpunkten i byji - hanverket i Malax kommun

Varför hantverk?

  • Du får vara kreativ och skapa - Belöningssystemet i hjärnan aktiveras

  • Den kognitiva funktionsförmågan främjas - vi tränar våra resurser

  • Det är avslappnande och minskar stress

Och vi får göra det tillsammans - i gemenskap

Kom den dag som passar dig

Drop in!

Ingen anmälan. 

Gratis deltagande.

331082513_5847176935377435_3700194373661993669_n.jpg
328135820_921236639032896_4337958366906086800_n.jpg

Mångsidiga hantverk & konst

Vi utgår ifrån besökarens intresse och önskemål.

Vi på hantverket

Möt oss, Anette Engsbo och Sara Brännudd. 

Vi ser framemot att Träffa just dig.

328637720_3374485856157598_2992055348760345281_n.jpg

Hantverket - alla åldrar - liv och rörelse

bottom of page